Formació anti-incendi

Implantació dels Plans d'Emergència i Evacuació Manuals PAU

Implementació dels Plans d’Emergència i Evacuació Manuals PAU

Pla on s’especifica les responsabilitats i el protocol d’actuació que hauran d’adoptar el personal intern en cas d’emergència. Ideal per a grans empreses.

Modalitats:

 • Servei integral

  Si l’empresa no disposa de pla d’Evacuació: Elaboració, disseny i implementació del Pla d’Emergència i Evacuació complet.

 • Servei complementari

  Si l’empresa disposa del pla d’Evacuació: Senyalització del recorregut.

Cursos de formació d'extinció d'incendis EPI y ESI

Cursos de formació d’extinció d’incendis EPI i ESI

(cursos bonificables a consultar)

Realitzem els cursos a les instal·lacions de l’empresa del client, sense aplicar cap increment pel desplaçament. Utilitzem material ecològic que no fa necessària una posterior neteja de la zona.

Oferta de cursos:

 • EPI: Equips de Primera Intervenció

  Formació sobre coneixements fonamentals en cas d’emergència i ús i maneig dels sistemes anti-incendis. Contingut del curs:

  • 3h aproximadament de teòrica sobre actuació contra emergències.
  • Coneixement de les instal·lacions i equips dels que disposa l’empresa.
  • Coneixement del Pla d’Alarma, Pla d’Intervenció i Pla d’Evacuació.
  • Coneixement i interpretació de les senyalitzacions contra incendis i emergències.
  • Pràctiques d’extinció davant d’un conat d’incendi amb diferents tipus de mànegues fins el domini de les tècniques d’extinció.
 • ESI: Equips de Segona Intervenció

  Formació de nivell més avançat. Major nivell de coneixement i especificitat, com per exemple aprendre a utilitzar els equips autònoms de respiració, mànegues BIES25-BIES45 i Hidrants. L’objectiu del curs és formar equips de segona intervenció per a que, al final del curs estiguin capacitats per:

  • Actuar durant una emergència dins de l’empresa.
  • Actuar en cas que els EPI no hagin pogut fer front a l’emergència.
  • Conèixer les principals instal·lacions de protecció contra incendis.
  • Utilitzar correctament els materials de lluita contra incendis.
  • Realitzar maniobres amb instal·lacions d’aigua a pressió.
  • Realitzar maniobres d’aproximació i control del foc en equip.
  • Utilitzar correctament el material contra incendis.
  • Conèixer l’evolució d’una emergència i preveure diferents actuacions.

Per la teva comoditat, deixa el número de contacte i et trucarem gratuïtament!