Sobre nosaltres

Celestino Rodríguez Novo es Diploma per la Universidad Politècnica de Catalunya

Celestino Rodríguez Novo es Diploma per la Universitat Politècnica de Catalunya en Seguretat Integral en Empresa També Diplomat per l'Institut Català de Tecnologia en Instal·lacions Automàtiques de Detecció i Extinció d'Incendis; i Diplomat per l'Institut Tecnològic de Seguretat MAPFRE en Plans d'Autoprotecció a Empreses.

Fundador i propietari autònom a nom propi de l'empresa de materials i instal·lacions contra incendis, és una de les persones més respectades en el seu sector des del 1975.

Al Novembre d'aquell mateix any va començar amb l'empresa CRN a Granollers.

Any 1975
Constitueix ECA Seguridad Integral Contra Incendios S.L.

Constituye ECA Seguridad Integral Contra Incendios S.L. con un capital social de 250.000€

Año 1992
És una de les primeres empreses importants del sector a obtenir les certificacions de qualitat ISO 9001/2008

ECA SICI ofereix solucions específiques en Ingenieria, Instal·lació i Manteniment en sistemes de protecció contra incendis, ressaltant i potenciant les noves tecnologies disponibles.

És una de les primeres empreses importants del sector tenint les certificacions de qualitat ISO 9001/2008:

"La qualitat és una auto exigència, significa donar garanties als nostres clients sota la consigna de la rectitud, el servei i el compromís".

Calitat ISO 9001/2008
ECA SICI firma acords amb l'empresa SEF Systems i Dynamic Nobel Defence d'Alemania

ECA SICI firma acords amb l’empresa SFE Systems y Dynamit Nobel Defence d’Alemanya, líders internacionals en sistemes de protecció contra incendis ecològics i respectant el medi ambient (capa l’ozó - duració en l’atmòsfera) pionera en solucions especials per a qualsevol tipus de protecció.

Son testimonis del seu nivell les múltiples patents i premis a l'innovació i qualitat i amb l’experiència de més de 20 anys desenvolupant aquests tipus d’equips, qualificats en tecnologies d’alta eficiència energètica, requisits fonamentals no només en el present sino en el futur immediat en el disseny d’edificis tant industrials com urbans.

Any 1996
El 1998 es trasllada a les actuals instal·lacions de Granollers

Al 1998 es trasllada a les actuals instal·lacions a Granollers, camí Ral 116, Polígon Industrial Palou i amb una assegurança de responsabilitat civil de 1.200.000€.

Any 1998
Es fa entrega de l'extintor un milió

Es fa entrega de l'extintor un milió i es nomena el relleu del director tècnic-comercial al Sr. Guillermo Torrecilla.

Any 2008
L'empresa celebra el seu 40 aniversari

L'empresa celebra el seu 40 aniversari, seguint amb el mateix compromís amb el Sr. Guillermo Torrecilla.

Año 2015
Constitueix ECA Seguridad Integral Contra Incendios S.L.

ECA SICI augmenta el capital social de l'empresa fins a 413.225€.

Any 2020
Per a la distribució dels seus productes per ESPANYA-PORTUGAL i SUD-AMÈRICA, actualment ampliant a ÀFRICA i NORD-AMÈRICA

Per a la distribució dels seus productes per ESPANYA-PORTUGAL i SUD-AMÈRICA.

ECA SICI està acreditada en el Registre Oficial d’Empreses de Seguretat.

Actualitat

Personal tècnic i administratiu de ECA SICI

Personal tècnic i administratiu de ECA SICI
Banc de proves hidràuliques d'extintors
Safata de proves d'extintors per a cursos de formació
Safata de proves d'extintors per a cursos de formació
Taller de recàrregues i reciclatge d'extintors
Bomba de proves de pressió mànegues de 45 Ø
Bomba de proves de pressió mànegues de 25 Ø

Per la teva comoditat, deixa el número de contacte i et trucarem gratuïtament!